CO NABÍZÍM ?

  • společné hledání vaší jedinečné cesty a potřeb, tak abyste se cítili lépe
  • možnost sdílení mé životní cesty, mých zkušeností a mého hledání cesty k zotavení (co pomáhá mě, co pomáhá vám)
  • naslouchání, partnerský přístup a důvěru ve vaše schopnosti
  • bezpečné prostředí ke sdílení s dodržováním mlčenlivosti
  • možnost vyzkoušet různé způsoby/techniky sdílení a hledat tu, která vám bude vyhovovat
  • respekt k vašim aktuálním potřebám s ohledem na vaše rozpoložení v různých obdobích nebo situacích...

Používám přístup zaměřený na člověka dle C. R. Rogerse, založený na bezpodmínečném příjetí, empatickém naslouchání a autenticitě.


"Pokud se druhý člověk trápí, je zmatený, má problémy, cítí úzkost, odcizení či strach, nebo když má pochybnosti o své hodnotě, není si jist svou identitou je podle mého mínění hluboké porozumění s opravdovostí a úctou tím nejvzácnějším darem, který může člověk věnovat člověku."

Carl R. Rogers


"Být člověkem nebývá vždy hladký a bezbolestný proces. Občas se postavit rodičům, tu a tam čelit sociálním tlakům, velice často volit jednání jehož výsledkem si nejsem zcela jist - může být bolestné, náročné a může někdy budit strach. Být sám sebou je však nesmírně hodnotné."

Carl R. Rogers


Pracuji pod supervizí Mgr. Michaely Pospíšilové (Remedium Praha, UK ETF).