CO NABÍZÍM ?

  • podporu a pomoc s potížemi jako jsou deprese, úzkosti, špatný vztah k sobě samému, vztahové problémy, životní krize, křižovatky, složité životní situace, apod. 
  • společné hledání vaší jedinečné cesty a potřeb, tak abyste se cítili lépe
  • sdílení mých zkušeností s hledáním cesty k zotavení z psychických potíží (co pomáhá mě, co pomáhá vám)
  • naslouchání, citlivý partnerský přístup a důvěru ve vaše schopnosti
  • bezpečné prostředí ke sdílení s dodržováním mlčenlivosti
  • možnost vyzkoušet různé způsoby/techniky sdílení a hledat tu, která vám bude vyhovovat
  • respekt k vašim aktuálním potřebám s ohledem na vaše rozpoložení v různých obdobích nebo situacích...

Při spolupráci s klienty uplatňuji přístup zaměřený na člověka dle C. Rogerse, založený na bezpodmínečném přijetí klienta, empatickém naslouchání a autenticitě.

Dále vycházím také z mé vlastní zkušenosti s hledáním cesty z psychických potíží, kde mi pomohla především dlouhodobá psychoterapie. Díky lidským ctnostem jako porozumění, respekt a důvěra, ale i díky osvojení různých terapeutických technik, jsem se začala postupně cítit lépe. Toto "know how", získané na mé cestě k zotavení, nyní s potěšením předávám dál svým klientům. Neboť se považuji za velmi citlivého člověka, pracuji s konceptem vysoké citlivosti, který přináší další cenný vhled do lidského prožívání.

Na začátku domlouváme rámec spolupráce dle potřeb klienta a vzájemných možností. 

Pracuji pod odbornou supervizí.


"Pokud se druhý člověk trápí, je zmatený, má problémy, cítí úzkost, odcizení či strach, nebo když má pochybnosti o své hodnotě, není si jist svou identitou je podle mého mínění hluboké porozumění s opravdovostí a úctou tím nejvzácnějším darem, který může člověk věnovat člověku."

Carl R. Rogers


"Být člověkem nebývá vždy hladký a bezbolestný proces. Občas se postavit rodičům, tu a tam čelit sociálním tlakům, velice často volit jednání jehož výsledkem si nejsem zcela jist - může být bolestné, náročné a může někdy budit strach. Být sám sebou je však nesmírně hodnotné."

Carl R. Rogers